Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.1.6.3

Vraag

Wat wordt in Themis verstaan onder "brief" en "document"?

Oplossing

Een brief is voor Themis een document dat u aan één of meerdere personen richt, m.a.w. briefwisseling.
Een document kan een blanco document of een besluit, procedurestuk... betreffen.

Dit onderscheid is belangrijk, omdat het aanmaken van een brief dan ook verschilt van een document
in die zin dat u bij het eerste een selectie van geadresseerden zal maken.