Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.1.6.3

Vraag

Waar kan ik zien aan wie een brief werd geadresseerd?

Oplossing

1. Ga naar 'Documentenbeheer' in de dossierfiche


2. Klik met de rechtermuisknop op de brief in kwestie en klik op 'Geadresseerde(n)/Afzender(s)'


3. U verkrijgt een dialoogvenster waarin de geadresseerden aangevinkt zijn. U kan hier ook desgewenst geadresseerden aan- en afvinken, klik hierna op 'Opslaan & Afsluiten'


4. U kan de lijst met geadresseerden ook afdrukken door te klikken op 'Afdrukken', dan te klikken op 'Overzicht geadresseerden' en tenslotte in het nieuwe dialoogvenster eveneens op 'Afdrukken' te klikken