Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.1.6.3

Vraag

Het ingevoegde tekstfragment in Word krijgt niet het correcte lettertype
Oplossing

Dat kan verschillende oorzaken hebben:
  • De eerste mogelijke oorzaak is deze waarbij u het tekstfragment incorrect heeft ingesteld. U heeft namelijk twee aparte manieren om een tekstfragment in te voegen in Word, met behoud van het lettertype van het tekstfragment of zonder behoud van het lettertype van het tekstfragment. In dat laatste geval wordt het lettertype uit Word overgenomen.
    Om aan te geven hoe het tekstfragment moet ingevoegd worden, dient u dit aan te duiden via het menu 'Dit tekstfragment':    Onderaan het tekstfragmentenvenster kan u nagaan hoe het fragment zal worden ingevoegd, met of zonder behoud van het lettertype:  • Een tweede mogelijke oorzaak echter is deze waarbij het Worddocument (of sjabloon) een standaardlettertype kent dat qua lettergrootte afwijkend is van het ingevoegde fragment. Op dat moment wordt het fragment in sommige gevallen met een foutieve lettergrootte ingevoegd (Word doet hier om een onverklaarbare wijze soms een niet gewenste omzetting). Bijvoorbeeld: stel dat uw tekstfragment "Arial 11" als lettertype kent, en uw standaardlettertype in het document "Times New Roman 12", dan wordt in sommige gevallen het fragment alsnog in "Arial 12" ingevoegd, terwijl men correct heeft aangegeven dat het lettertype van het tekstfragment moest behouden blijven.

    De enige oplossing om dit fenomeen op te lossen bestaat erin het standaardlettertype van het Worddocument zelf aan te passen, en dit qua lettergrootte. In het bovenstaande voorbeeld wordt het tekstfragment WEL correct ingevoegd als we de lettergrootte van het standaardlettertype aanpassen naar "Times New Roman 11":


    Indien u dit voor elk afzonderlijk document niet telkens opnieuw wenst te gaan doen, past u idealiter wel uw diverse brief- en documentsjablonen aan. Open daarvoor de sjablonen één voor één en pas het standaardlettertype aan zoals hierboven beschreven.