Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.1.6.3

Vraag

Bij het starten van Themis wordt Word gestart en blijft zowel Word als Themis hangen

Oplossing

Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat Themis een eerder door u geopend document terug automatisch tracht te openen en er met dit document iets foutgaat (netwerkshare, corrupt document...).
Om dit euvel op te lossen opent u de Windows verkenner en navigeert u naar uw tijdelijke documentenfolder door in de adresbalk %TEMP% in te geven en op enter te drukken. Windows verkenner zal de map openen waarin alle tijdelijke bestanden worden opgeslagen. In deze map, open de map 'Themis'. U zal daar een Themis.INI-bestand terugvinden, u mag dit document wissen en Themis heropstarten. Het eerder automatisch geopende document zou niet meer terug mogen geopend worden.