Beschikbaarheid


  


beschikbaar vanaf versie 5.2.0.0


Uitleg

Het is mogelijk om een lijst te krijgen van btw-plichtige contacten en bedrijven waarvoor het btw-nummer niet correct ingevuld lijkt te zijn. Een uitgebreide controle (op naam en adres van de onderneming) wordt gedaan telkens een fiche wordt opgeslaan én telkens u een factuur, credit- of provisienota opmaakt.

Het opbouwen van de lijst die we hier gaan opvragen controleert enkel de geldigheid van het ondernemingsnummer. Deze controle kan 4 mogelijke fouten opleveren:

  1. "GEEN of incorrecte adresgegevens!" Het adres van de onderneming is niet ingevuld. Open de fiche en klik op 'Opslaan', de adresgegevens zullen opgehaald worden uit de federale databank. U dient enkel nog te bevestigen of u deze gegevens wenst over te nemen.
  2. "GEEN of incorrect ondernemingsnummer!" Er is een te kort of geen ondernemingsnummer ingevuld maar in de fiche staat toch aangeduid dat het contact of bedrijf btw-plichtig is. Open de fiche en corrigeer het ondernemingsnummer.
  3. "Incorrect ondernemingsnummer BE" Voor Belgische ondernemingsnummers wordt het formaat gecontroleerd via een rekenregel. Deze fout wordt getoond indien in de fiche de landcode op 'BE' staat en het ondernemingsnummer niet aan deze rekenregel voldoet. Om de fout op te lossen, open de fiche en corrigeer het ondernemingsnummer (of misschien staat de landcode onterecht op 'BE'?)
  4. "Landcode lijkt niet ok?" De landcode van het ondernemingsnummer komt niet overeen met de landcode die bij het adres is ingegeven. Open de fiche en corrigeer het ondernemingsnummer of het adres in de fiche.


Deze lijst kan opgevraagd worden via Bedrijfs- en contactfiches, Nazicht van de ondernemingsnummers'.

 


Om de fiches op te lijsten waarvoor een incorrect ondernemingsnummer is ingevuld, klik op 'Zoek de fiches met foutief ondernemingsnummer'. Hier kan u er voor kiezen om enkel cliënten en opdrachtgevers te controleren of alle fiches te controleren.


Corrigeren van een fiche kan door te dubbelklikken op een lijn, of door een lijn te selecteren en te klikken op de knop 'Corrigeer deze fiche'.


De controle die wordt uitgevoerd om deze lijst op te bouwen baseert zich enkel op het ondernemingsnummer en de landcode. De naam en het adres van de onderneming worden hier niet gecontroleerd.