Beschikbaarheid

 

 

Toevoegen van een kostentype


 

Uitleg


U kan zelf types en subtypes kosten toevoegen om het overzicht in de kosten te houden.


Ga naar 'Prestaties & kosten', 'Kostentypes'.


In dit scherm kan u een type toevoegen door te kiezen voor 'Nieuw kostentype'.