Beschikbaarheid


 


Beschikbaar vanaf versie 15.1


Vraag

 

Opmaken manuele factuur


Het is mogelijk om een factuur op te maken zonder dat deze gebaseerd hoeft te zijn op eerder geregistreerde prestaties of kosten van een dossier.        


Handleiding

Ga in de dossierfiche naar de tab 'Financieel', klik op de knop 'Factuur/nota opmaken' en kies voor de optie 'Factuur zonder detail'.  Indien u niet over deze optie beschikt, gelieve het artikel Permissie voor het opmaken van een manuele factuur te raadplegen.
Anders dan met een factuur die wel gebaseerd is op geregistreerde prestaties en kosten, moet u hier de details van de boekhoudkundige ventilatie zelf ingeven.
Kies op welke rekening en met welke btw-code de verschillende bedragen (indien nodig) moeten geboekt worden.


Kies de gewenste layout voor de factuur en klik op 'Factureren'.