Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.Q1


 

Vraag

Het tarief per medewerker wijzigen in een specifiek dossier
 
Oplossing

  Ga in het dossier naar 'Wijzigen', 'Tarifiëring'.
 


Selecteer 'Een aangepast uurtarief voor per medewerker'.
 


  Voer het tarief in voor een of meerdere medewerkers en klik op Opslaan