Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.3

Vraag

Inbrengen conclusiekalender
Oplossing
 
In de dossierfiche vindt u het tabblad 'Conclusiekalender':
 

 

Indien er reeds één of meerdere conclusiekalender(s) aanwezig zijn, dan krijgt u die overzichtelijk te zien aan de linkerzijde, bijvoorbeeld:

 

 


Om een nieuwe conclusiekalender toe te voegen klikt u de 'Toevoegen'-knop aan, u krijgt volgende ingavewizard:

 

 

Na de ingave van een informatieve omschrijving van uw conclusiekalender vervolgt u met de data waarop het kantoor concludeert. Dit kunnen uiteraard meerdere data zijn, u kan deze allemaal inbrengen door gebruik te maken van het groene plusteken rechts. Er wordt dan een tweede datum gevisualiseerd

 

 

 

U kan boven de conclusiedatum twee “verwittigingsreminders” toewijzen aan een bepaalde medewerker, deze komen dan automatisch in zijn/haar reminderlijst.Themis gaat automatisch de reminder aanmaken op basis van de ingegeven algemene instellingenbv 15 dagen voor conclusiedatum en 1 dag vooraf (zie ook instellingen conclusiekalender).

 

U heeft ook de mogelijkheid per datum afzonderlijk een vrije informatieve opmerking op te geven.

 

Vervolg met 'Volgende', in een tweede tab brengt u op dezelfde manier de data in waarop de tegenpartij besluit:

 

 

 

Bemerk dat u hier bij de (vrij in te brengen) opmerking de mogelijkheid heeft de tegenpartij te kiezen.

 

In een laatste venster tenslotte brengt u de pleitdatum in:

 

 

Bemerk dat u in dit venster ook meteen de agenda te zien krijgt voor de gekozen pleitdatum, dit kan handig zijn om u ervan te vergewissen dat de ingebrachte datum niet conflicteert met andere afspraken uit de agenda.

 

Themis kan ook hier op basis van de algemene instellingen automatisch een reminder aanmaken “stukkenbundel” opsturen voor een adminstratief medewerker.

 

Klik op 'Opslaan', het programma zal afhankelijk van uw conclusiekalender-instellingen de nodige reminders automatisch aanmaken en de pleitdatum in de agenda registreren. Het tabblad 'Conclusiekalender' toont u meteen een samenvatting van de ingebrachte gegevens:

 

 

Wijzigen van een conclusiekalender

 

U kan een eerder ingebrachte conclusiekalender eenvoudig wijzigen. Ga in het tabblad Conclusiekalenders staan op 'Conclusietermijnen', Pleitdatum of Reminders, van daaruit kan u dan de gewenste aanpassingen doen. Wanneer u daarna op Opslaan klikt worden alle achterliggende reminders, afspraken,... automatisch aangepast. In het onderdeel Reminders kan u deze al dan niet gedeeltelijk gaan aanpassen door in het veld te klikken, u krijgt dan een dropdown te zien waar u meerdere keuzemogelijkheden heeft. Na een wijziging zal u merken dat er ook een uitroepteken naast de gewijzigde lijn komt te staan.
 

 

Verwijderen  van een conclusiekalender

 

Indien u een conclusiekalender in zijn geheel wenst te verwijderen, dan kan u dat met de 'Verwijder'-button:

 

 

Optioneel kan u nog aangeven of ook de automatisch aangemaakte reminders en pleitdata mogen verwijderd worden.

 

 

Welke gegevens worden in Themis geregistreerd?

 

Na ingave (of wijziging) van de conclusiekalender voor het dossier, zullen een aantal zaken automatisch worden geregistreerd. Indien u heeft ingesteld dat er voor de data m.b.t. de besluiten automatisch reminders moeten aangemaakt worden, dan krijgt u deze in de 'Afspraken en Reminders'-tab van de dossierfiche, bijvoorbeeld:

 


 

Uiteraard krijgt u deze reminders ook per medewerker (toegewezen aan) overkoepelend, het programma zal er u m.a.w. op tijd op wijzen dat u besluiten dient neer te leggen en voor welke dossiers, bijvoorbeeld:

 

 

Daarnaast wordt, indien u de pleitdatum heeft ingebracht, de agenda van de advocaat aangevuld met deze informatie, bijvoorbeeld: