Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.4

Vraag

Toevoegen van een of meerdere geadresseerden aan een mailbericht

Oplossing

 

Om één of meerdere geadresseerden aan een openstaand emailbericht toe te voegen klikt u volgende optie aan:

 

 

U krijgt volgend dialoogvenster:

 

 

Indien het openstaande emailbericht een bericht is dat werd aangemaakt via Themis (en dus voor een bepaalde dossierfiche), dan krijgt u de geadresseerden voor het dossier in kwestie. Indien het over een bericht gaat dat niet via Themis werd opgemaakt, en dus rechtstreeks vanuit Outlook, dan toont Themis u in het bovenstaande dialoog de geadresseerden voor de in Themis openstaande dossierfiche.

 

Selecteer één of meerdere geadresseerden door aan te klikken, selecteer bovenaan CC of BCC om geadresseerden in CC of BCC toe te voegen (de kleur duidt aan of het over CC dan wel BCC gaat), bijvoorbeeld:

 

 

Onder de rubriek 'Bijkomende geadresseerden' kan u manueel de adressen intikken, of via de '...'-button een bijkomende geadresseerde zoeken in de contactfiches van Themis, bijvoorbeeld:

 

 

Na selectie wordt deze geadresseerde toegevoegd:


 

Klik op 'Ok' om de geselecteerde geadresseerden op te nemen in uw emailbericht, bijvoorbeeld:

 

 

Indien u nog geadresseerden wenst toe te voegen, kan u het bovenstaande proces herhalen. In dit geval zullen beide geadresseerden automatisch worden overgenomen in het invoervenster, in ons voorbeeld: