Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.3.0.2

Vraag

Aanmaken van een nieuw RSZ-dossier
Oplossing

U maakt een nieuw RSZ-dossier aan d.m.v. de volgende menu-optie:

 

 

Het wizardscherm voor de aanmaak van het nieuwe dossier wordt geopend. U kan cliënt, tegenpartij en rechtbank opgeven (zowel cliënt als rechtbank kunnen standaard worden ingesteld in de dossiernummering, zodat die niet telkens opnieuw moeten worden ingebracht). Een bijkomend RSZ-tabblad bevat de RSZ-informatie.

U kan de gegevens hier vrij invullen, indien daarvoor echter de tijd niet beschikbaar is kan u het dossier meteen aanmaken en later de nodige RSZ-gegevens aanvullen.

 

 

 

Bemerk dat ne het aanmaken van dit dossier er rechts bovenaan een bijkomende knop verschijnt (Dit RSZ-dossier). Via deze knop kan u het dossier verder aanvullen en beheren.