Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.3.0.2

Vraag

Opmaken en afdrukken van een RSZ-model

Oplossing

Na ingave en/of wijziging kan u het gewenste RSZ-model eenvoudig opmaken door gebruik van de volgende button:

 

Afhankelijk van uw geselecteerde model zal u nog een periode opgeven (model V), dan wel via een aanvinkbare lijst aangeven welke procedures u wenst (model A). Bijvoorbeeld:

 

 

Voor model A krijgt u een overzicht van alle procedures voor de gegeven tegenpartij in het gevisualiseerde dossier (enkel die procedures waarvoor de datum en de procedure is ingevuld komen in deze lijst). U kan in het dialoogvenster dan de gewenste op te nemen dossiers in dit model aan- of afvinken, bijvoorbeeld:

 

 

U geeft ook printer en aantal gewenste copieën op, waarna het model op de geselecteerde printer wordt afgedrukt. Bijvoorbeeld voor model A geeft dit volgende afdruk: