Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.3.0.2

Vraag

Opmaken van een nummering voor invorderingsdossiers
Oplossing

Klik op het themislogo en kies Dossier, Nummeringen
 

 

Klik op Toevoegen, Blanco fiche/record

 

 

Voer een omschrijving in en vink 'Het betreft een nummering voor invorderingsdossiers? aan

 

 

Ga naar Dossiernummering en voer het eerstvolgende nummer en het formaat in.

 

 

 

Ga naar client en kies of het gaat om een bedrijf of een contact.

 

 

Zoek de naam van de client op en klik daarna op Selecteer.

 

 

Klik bovenaan op Opslaan