Beschikbaarheidbeschikbaar vanaf versie 5.3.0.2


Vraag


Afspraken worden niet gesynchroniseerd met Outlook


Mogelijke oorzaken:

 

- uw synchronisatie-instellingen zijn niet correct of werden op inactief gezet

 
Klik op het themislogo en ga naar Agenda, Instelling medewerkers die de afsprakenagenda synchroniseren met Outlook.Controleer of de synchronisatie geactiveerd is voor uw gebruikersnaam.
 


Klik op het themislogo en ga naar Agenda, Mijn afsprakenagenda synchroniseren met Outlook. Controleer in de daaropvolgende vensters de instellingen voor de synchronisatie.

 

 

- de synchronisatietool is niet actief, zie daarvoor rechtsonder in de taakbalk na of het synchronisatieprogramma actief is.

 

 

- Uw Outlook werkt offline. In dat geval worden uw afspraken niet gesynchroniseerd om te vermijden dat er dubbele registraties ontstaan (in een Exchange-omgeving kan dit tot afwijkingen leiden).

Outlook werkt o.a. offline als u met uw lokale PC geen connectie tot stand kan brengen met de Exchange-server op kantoor.