Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.4

Vraag

Hoe kan ik een gedeeltelijk betaald voorstel tot betaling inboeken en afpunten?

Oplossing

U heeft bvb een voorstel tot betaling van 1000 euro aangemaakt. Uw client betaalt hiervan 500 euro en u wilt deze inboeken en afpunten via dagafschriften.
 

 

Bij het afpunten van het dagafschrift kiest u het dossier, kiest u de factuur en vult u het bedrag in (bvb 500 euro. Daarna klikt u op Opslaan.

 

 

Kies of het bedrag van het originele voorstel tot betaling moet aangepast worden naar het betaalde bedrag met of zonder bijkomend voorstel tot betaling.

 

 

Vink 'Ik ben me bewust van het feit...' aan en klik op Afboeken.

 

 

 

 

Wanneer u gekozen heeft voor geen bijkomend voorstel tot betaling wordt het bedrag gewoon aangepast in het dossier. U kan uiteraard achteraf nog steeds een nieuw voorstel tot betaling aanmaken.

 

 

Wanneer u gekozen heeft om wel een bijkomend voorstel tot betaling wordt de nieuwe nota toegevoegd aan het dossier en de aangepaste nota staat ook als betaald.