Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.4

Vraag

Documenten verplaatsen van het ene dossier naar het andere
Oplossing

Selecteer in het originele dossier de documenten die u wil verplaatsen, klik met de rechtermuisknop en kies Knippen.
 

 

Ga in het dossier waar de documenten moeten komen naar Documentenbeheer, klik met de rechtermuisknop en kies Plakken.