Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.4

Vraag

Wijzigen of toevoegen van een aanspreektitel
Oplossing

 

Ga naar Bedrijfs- en contactfiches, Aanspreektitels.

 

 

Selecteer de juiste omschrijving en wijzig eventueel de gegevens. Klik daarna op Opslaan en sluiten.

 

 

Om een nieuwe aanspreking toe te voegen klikt u op Toevoegen.

 

 

 

Vul de omschrijving in.

 

 

Wijzig de aansprekingen indien gewenst en klik op Opslaan en sluiten wanneer u klaar bent.