Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.1

Vraag

Afgedrukte copies van een document meteen in rekening brengen


Oplossing


Ga naar Prestaties & Kosten, Acties

 

 

Zorg ervoor dat 'Wizard' en Registreren (Kost) aangevinkt staan in de rij Document.

 

 Bij het afsluiten van het document kan u het aantal aan te rekenen copies invoeren.