Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.4.0.6

Vraag

Opmaken van een creditnota

Oplossing

 

Klik op Factuur/nota opmaken, Creditnota

 

 

Kies of het gaat om een openstaande of volledig betaalde factuur en klik Volgend

 

 

 

Volgend

 

 

Kies of het gaat om het volledige of gedeeltelijke bedrag. In het geval van het volledige bedrag kan u ook kiezen of de factuur nadien heropgemaakt moet kunnen worden. Klik Volgend.

 


Onderaan heeft u de mogelijkheid om een andere geadresseerde dan de client te kiezen. Volgend
 

 

Volgend

 

 

Kies de layout van de creditnota en Opmaken.