Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 5.5

Vraag

Toevoegen van een nieuw dossieronderwerp

Oplossing
 
Ga naar Dossier, Onderwerpen
 

 

Klik op Toevoegen, Blanco fiche/record

 

 

Voer het onderwerp in en klik op Opslaan

 

 

Bij het opmaken van een nieuw dossier kan dit nieuwe onderwerp gekozen worden.