Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.1

Vraag

Instellen standaardonderwerp voor mails
Oplossing


Ga naar Algemene instellingen.

 

 

Klik aan de linkerkant op Mail en vul in het tabblad Algemene emailinstelingen een standaard onderwerp in met behulp van de codes (%1, %2,...). Klik daarna op Opslaan en sluiten.