Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.1

Vraag
 
Gebruik en configuratie van tariferingssets

Oplossing

 

Een tariferingset laat u toe om voor bvb verschillende types dossiers een standaard tarifering aan te maken voor prestaties en kosten. U kan deze dan gebruiken om een onderscheid te maken tussen bvb algemene dossiers en invorderingsdossiers. Een andere mogelijkheid is dat u bvb voor Advocaat 1 een eerste tariferingsset aanmaakt waarin een forfaitair bedrag aangerekend wordt en een tweede tariferingsset waarin kosten aan specifiek tarief aangerekend worden.

 

Let wel: een tariferingsset voor een invorderingsdossier wordt niet automatisch gelinkt wanneer u een nieuw invorderingsdossier zou aanmaken. U dient deze tariferingsset altijd te selecteren bij het aanmaken van het dossier.

 

Tariferingsets vindt u terug via de Themisknop, Prestaties & Kosten, Tariferingsets 

In het tabblad Omschrijving kan u zelf een naam kiezen voor de Tariferingsset en kan u het tariferingsregime kiezen.


 

Wanneer u in dit venster kiest voor het tariferingsregime Niet forfaitair kan u in het tabblad tarifering van prestaties indien gewenst een aangepast uurtarief kiezen en in het tabblad Tarifering van kosten kan u indien gewenst een aangepast bedrag per type kost invoeren, zoniet worden de tarieven overgenomen zoals die ingevoerd staan bij de kostentypes in Themis.

 

 

 

 

Wanneer u kiest voor Prestaties forfaitair aanrekenen zal u in het tabblad Tarifering van prestaties een forfaitair bedrag kunnen invoeren.

 

 

 

Wanneer u kiest voor 'administratie als percentage op prestaties' kan u in het tabblad Tarifering van kosten een bepaald percentage invoeren. Kosten die niet binnen dit percentage vallen en dus apart aangerekend moeten worden, staan hier aangevinkt.

 

 

Wanneer u kiest voor Alles forfaitair heeft u geen tabbladen Tarifering van prestaties en Tarifering van kosten. In het tabblad Algemeen kan u het forfaitair bedrag invoeren.

 

 

U kan zelf zoveel tariferingssets aanmaken als u wil. Bij het aanmaken van een nieuw dossier kan u dan een van deze sets kiezen en worden kosten en prestaties daaraan aangepast.