Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.1

Vraag

Opmaken factuur

Oplossing
 
Klik in het tabblad Financieel op Factuur/nota opmaken.
 

 

In het eerste scherm krijgt u een overzicht te zien van prestaties en kosten die gefactureerd zullen worden. U heeft hier ook de mogelijkheid om de periode te wijzigen en prestaties of kosten af te vinken voor facturatie.

 

 

Klik op Volgend, u krijgt de factuurparameters te zien.

 

 

Klik Volgend. In het previewvenster kan u de factuurlayout kiezen en/of manuele aanpassingen doen. Wanneer u klaar bent met eventuele aanpassingen kan u kiezen voor Opslaan, Afdruk of Email. U zal ook merken dat wanneer u manuele aanpassingen doet aan de factuur dat u de factuurlayout niet meer kan selecteren. Om dit ongedaan te maken verwijzen we u naar volgend artikel: Factuurlayout kan niet meer gewijzigd worden.