Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.3

Vraag

Aanmaken of wijzigen van een tekstfragment

Oplossing

Open het tabblad Communicatie en klik op Tekstfragmenten.Selecteer de map waarin u het tekstfragment wil plaatsen, klik op Nieuw tekstfragment en kies Blanco tekstfragment.Geef een naam aan het nieuwe tekstfragment. Daarna kan u de tekst invoeren of plakken. Met behulp van de wizard aan de rechterkant kan u bepaalde gegevens uit een dossier automatisch laten invoegen.Wanneer u klaar bent klikt u op Dit tekstfragment' en kiest u Opslaan.Met de knoppen bovenaan kan u een tekstfragment invoeren in Word of Outlook. U kan een tekstfragment ook rechtstreeks in een sjabloon invoegen. Zie hiervoor het artikel Toevoegen van een tekstfragment aan een briefsjabloon