Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 15.3.0.7

Vraag

Opmaken van een interne creditnota

Oplossing

Ontwerpfacturen die als pro forma werden opgemaakt kunnen intern gecrediteerd worden.


Ga in het tabblad Financieel naar Openstaande fiche. Klik met de rechtermuisknop op de ontwerfactuur, kies Deze ontwerpfactuur en vervolgens Intern crediteren.
Klik op Opmaken