Beschikbaarheid


beschikbaar vanaf versie 16.3

Vraag


Documenten online publiceren


Oplossing

Van zodra een dossier als online beschikbaar staat gemarkeerd, en u heeft aangegeven dat ook documenten online mogen gepubliceerd worden (zie de algemene instellngen), dan kan u in het documentenoverzicht via rechtermuis één of meerdere documenten aanduiden om online beschikbaar te zijn:Na bevestiging wordt het document aangeduid als online te publiceren. De publicatie zelf kan even in beslag nemen, en hangt ook af van de ingestelde synchronisatietijdstippen.


Opmerking: een document wordt in principe slechts eenmalig upgeload, om te vermijden dat bij elke synchronisatie alle documenten opnieuw dienen upgeload. Dit zou wat bandbreedte betreft niet haalbaar zijn. Indien er echter een document opnieuw dient upgeload, omdat u wijzigingen heeft aangebracht, dan dient u het terug te markeren als 'Online te publiceren' via de rechtermuis in het documentenbeheer. Op die manier geeft u aan dat het document opnieuw dient upgeload!

 

Themis vraagt ook bij het afsluiten van een nieuw of bestaand document, dat nog niet eerder als online te publiceren werd gemarkeerd, of het online moet gepubliceerd worden:Indien u een eerder gepubliceerd document online wenst te verwijderen, dan doet u dat door op de kolom rechts in het documentenoverzicht te dubbelklikken (deze kolom geeft aan of het document al dan niet online beschikbaar is):