Geldig vanaf versie 17.3


Men kan in de preview van een ingescand document (via de Themis scannerinterface in versie Pro of Advanced) waarbij OCR herkenning mogelijk is zoeken.


Instellingen

Je kan aanduiden of de zoekactie hoofdletter gevoelig is en enkel resultaten dient terug te geven waarbij enkel volledige woorden gevonden worden.


Navigatie

Met de knoppen Vorig en Volgend spring je naar respectievelijk de vorige of volgende instantie van het gezochte woord.


Selecteren

Een stuk tekst selecteren kan je doen door de rechtermuisknop in te drukken net voor de eerste letter, de muisknop ingedrukt houden en de muis verplaatsen naar het einde van het woord dat je wil selecteren en de muisknop daar loslaten.

Het geselecteerde woord staat nu met een blauwe achtergrond aangeduid (zoals Handleiding in de bovenstaande screenshot).


Een tweede manier waarop je tekst kan selecteren is door de cursus net voor de te selecteren tekst te plaatsen door er met de muis te klikken.

Dan kan je met de <Shift>-knop ingedrukt de pijltoetsen gebruiken waarbij de tekst tussen start en de huidige cursorpositie geselecteerd wordt.


Tip: als je naast de <Shift>-knop ook de <Ctrl>-knop ingedrukt houdt en je de linker- of rechterpijl toets gebruikt zal je selectie per woord uitgebreid worden.


Kopiëren


De gevonden tekst of andere tekst die je via selectie hebt aangeduid in het document kan dan gekopieerd worden naar anderen locaties zoals word documenten, mails of tekstvakken in Themis.

Kopiëren kan je doen door je muis over de geslecteerde tekst te plaatsen en via rechtsklik de popup menu 'Kopieer' op te reopen. Door hier links op te klikken wordt de geselecteerde tekst op het klembord geplaatst.

Tip: dezelfde actie als hierboven beschreven kan je ook bereiken door de toetsencombinatie <Ctrl> en C in te drukken. Plakken op een andere locatie kan je dan uitvoeren door toetsencombinatie <Ctrl< en V in te drukken.