Een factuur ingescand met de optie 

op de scanner komt in de inbox terecht. 


Na aanduiden van dit document wordt de preview getoond in het preview venster en de optie 'Aankoopfactuur (dossier)' standaard geselecteerd in het verwerkingsvenster.


Nieuwe Factuur

Zie artikel 'Inboeken van een factuur of kost' voor de werking van het ingeven van een nieuwe factuur of kost.


Reeds ingeboekte factuur of kost

Door deze optie te kiezen wordt je naar een scherm geleid waar je de bestaande factuur kan opzoeken en selecteren. 

Na selectie worden de gegevens overgenomen in het verwerkingsscherm.