Vanaf versie 19.1 werd een grondige wijziging doorgebracht in de profielinstellingen.

Het scherm Instellingen wizards laat toe om per profiel (groep gebruikers) instellingen mee te geven zodat er per actie (Openen dossier, aanmaken brief, …) kan worden bepaald hoe Themis dient te reageren voor prestaties en kosten, reminders, revisie of andere toewijsacties


Zo kan bijvoorbeeld het maken van een brief volgende opties bevatten die dus per gebruikersgroep kunnen verschillen:Bij aanmaken van een brief zal dit voor (1) de instellingen zijn die Themis zal toepassen voor prestaties & kosten, (2) voor reminders en (3) voor de toewijsacties van het communicatiecentrum (*Link acties communicatiecentrum)