Het DPA Adres boek is in alle schermen geïntegreerd voor contacten van het type advocaat of rechtbank.


Bijvoorbeeld in het scherm om een nieuw contact aan te maken van de categorie Advocaat, staat er een knop naast het naamveld met het DPA Logo om de opzoeking te starten.


De letter 'A' in het logo toont met een kleurcode hoe lang de laatste synchronisatie van de DPA gegevens geleden is;
 - Rood: nog geen synchronisatie gebeurd

 - Groen: recent gesynchroniseerd

 - Oranje: langere tijd geleden - best te synchroniseren 


Belangrijke opmerking;
Voor DPA worden gegevens van een advocaat apart behandeld zonder adresgegevens. De adres gegevens staan op het bedrijf waaraan hij/zij gekoppeld is. 

In Themis nemen we die bedrijfsgegevens automatisch over (en maken we die ook automatisch aan indien nodig).

Elke advocaat is dus ook minstens aan één bedrijf gekoppeld door deze werkwijze. Dat is binnen Themis een nieuw gegeven.

Als u op de knop klikt krijgt u het zoekvenster om een advocaat op te zoeken in de DPA database:

Het zoeken kan enkel met één stuk tekst dat in naam of voornaam voorkomt.

Het resultaatscherm toont meteen ook (doorstreept en ander kleur) welke fiches al bestaan in Themis op basis van DPA gegevens (u zal dan geen nieuw contact kunnen aanmaken voor deze advocaat).


Als de keuze gemaakt is krijgt u een overzicht van de DPA gegevens die kunnen overgenomen worden:


De gekozen gegevens worden overgenomen en het bedrijf wordt automatisch aangemaakt indien het niet voorzien was:


De kleur van het logo reflecteert de updatestatus.


Als u nu het logo aanklikt in de fiche kan u de gegevens updaten:

(voor dit voorbeeld werd even het emailadres aangepast in Themis)

u krijgt dan een scherm met de Themis data naast de beschikbare DPA data. Verschillen worden roze/rood gemarkeerd.

Als u 'OK' kiest zullen de gegevens in Themis een update krijgen.


De werkwijze voor Rechtbanken is gelijklopend in de respectievelijke schermen;In het zoekscherm is het aangeraden van zoekteksten te gebruiken die zeker letterlijk voorkomen in de benamingen (bvb de stadsnaam, 'vrede' enz...). Het blijkt namelijk niet mogelijk om met zogenaamde wildcards te zoeken en de ingegeven tekst moet letterlijk voorkomen in de resultaten. Enkel met de stadsnaam zoeken is een veilige en meestal werkbare suggestie om een lijst op te vragen.

Bvb 'Vredegerecht Brugge' zou geen resultaten geven omdat dat niet letterlijk voorkomt, de DPA notatie is namelijk 'Vredegerecht West-Vlaanderen, afdeling... '

Bij de opvraging op 'Brugge' krijgt u wel de resultaten of bij ingave van 'Vredegerecht' had dit ook zoekresultaten opgeleverd. 


Na selectie worden eerst nog de beschikbare gegevens getoond:


En de synchronisatie status wordt ook met de kleurencodes getoond:Een nog niet gesynchroniseerde rechtbank fiche ziet er bvb zo uit: