Poort 3098 - Tcp communicatie tussen alle applicaties en onze update server

Al het verkeer tussen alle fus applicaties en onze update server gebeurt via deze poort, opvragen klantgegevens, update gegevens, logging, download


Poort 3099 - Udp communicatie tussen FUSS(server) en FUSC(client) services

Broadcast op udp client component op FUSS, wordt gedetecteerd door udp server component op FUSC.

Deze poort wordt gebruikt om de client service te sturen vanuit de server service, hierdoor wordt de client service telkens op de hoogte gebracht van de status op de server service, het tonen van de notify applicatie bvb wordt uitgevoerd op de client service, na het ontvangen van een bericht van de server service.


Poort 3101 – Udp communicatie tussen beide services FUSS en FUSC met de notify applicatie.

Broadcast op udp client op beide FUSS én FUSC met Udp server component op fuscnotify die de  broadcasts opvangt.

Deze poort dient enkel om de progressbars te sturen op de notify applicatie om zo de vooruitgang van server en client te tonen.

Bij het versturen van de broadcasts vanuit de client service wordt hiermee de naam van de client pc meegestuurd, anders zou bvb de notify op pc1 de vooruitgang tonen van pc2


Poort 3103 - Communicatie tussen op fum, Fus manager en FUSS service bij ‘meteen’ inplannen

Broadcast tussen fus manager (udp client) en FUSS service (udp server)

Bij het meteen inplannen in de  fus manager applicatie moet de fuss server service alert gemaakt worden dat die direct moet gaan controleren op een nieuwe versie en de update onmiddellijk moet starten.

Hier is nog een wachttijd ingebouwd van 30 seconden om het versturen van de data en verwerking van de data op onze server op te vangen.